Inserer ici votre texte ...

DOBRODOŠLI
NOVO!
AUTO DELOVI PO VOZILU
MOJA KORPA
KO SMO MI?
PRIJAVA KORISNIKA

Sadržaj na web stranicama srbija.nippon-pieces.com je vlasništvo kompanije NIPPON PIECES SERVICES iz Francuske. WebShop usluga je usluga koja omogu?ava registrovanim korisnicima kupovinu robe iz ponude NIPPON PIECES SERVICES-S doo Beograd putem web stranice.

 

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni u Web katalogu ne smeju se reprodukovati, distribuirati ili na bilo koji na?in koristiti u komercijalne svrhe bez izri?ite dozvole NIPPON PIECES SERVICES ili koristiti na bilo koji na?in koji može uzrokovati štetu NIPPON PIECES SERVICES-u ili bilo kojoj tre?oj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovoj Web stranici mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštovanje svih autorskih i vlasni?kih prava te prava tre?ih lica.

 

Korisnik je odgovaran za svaku narudžbinu ili transakciju gde je njegova lozinka bila koriš?ena. Tako?e je dužan ?uvati podatke o korisni?kom nalogu, te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautorizovanim koriš?enjem svog korisni?kog naloga.

 

NIPPON PIECES SERVICES-S DOO Beograd ?e u?initi sve kako bi osigurao da objavljene informacije (cene proizvoda, kontakti, šifre i sl.) na stranicama budu što ta?niji, me?utim ne?e biti odgovoran za nastale greške u slede?im slu?ajevima:

  • zbog mogu?e posledice proizašle iz nedostupnosti WebShopa, nemogu?nosti slanja porudžbine ili provere cene artikla iz bilo kakvih tehni?kih razloga;
  • za nastalu štetu zbog pogrešnih tehni?kih informacija koje su navedene uz kataloški broj artikla ili zbog pogrešno navedene OE šifre, jer je za poru?ivanje artikla jedino merodavan kataloški broj proizvo?a?a i mora se konsultovati fabri?ki katalog proizvo?a?a dela;
  • za nastalu štetu zbog pogrešne informacije o dostupnostima artikala;
  • za nastalu štetu zbog kašnjenja isporuke robe.

 

DOSTAVA

Robu šaljemo na adresu, koju ste naveli prilikom registracije na naš WebShop, sa kurirskom službom ili je možete li?no preuzeti u našem maloprodajnom objektu. U WebShop-u navedeno je vreme isporuke poru?ene robe do našeg maloprodajnog objekta i to je vreme od kada robu možete preuzeti li?no ili sa?ekati naredni dan da vam bude dostavljena nekom od kurirskih službi sa kojima imamo ugovor.

Cenu usluge prevoza odre?uje kurirska služba na osnovu težine i gabarita pošiljke. Mi imamo ugovore sa kurirskim službom Dexpres ali možemo vam poslati robu i kurirskom službom koju vi odaberete stim da preuzimanja paketa morate sami ugovoriti sa kurirom.

 

CENE

Cene na koje vidite na WebShop-u su sa ura?unatimPDV-om.

 

ODUSTANAK OD NARUDŽBINE


Od naru?ene robe možete odustati do po?etka isporuke. Otkazivanje narudžbine možete javiti telefonom ili e-mailom.

Ako ste robu ve? preuzeli, a ugovor o prodaji je na?injen u smislu zaklju?enja ugovora na daljinu ili ugovora koji se zaklju?uju izvan poslovnih prostorija, robu možete vratiti u roku od 14 dana, bez navo?enja razloga, uz popunjen obrazac “Jednostrani raskid ugovora”. Po prijemu vra?ene robe (trošak povrata robe snosi potroša? ) pristupamo pregledu robe ( roba mora biti u stanju u kakvom je i predata potroša?u ) i potom vra?amo upla?en novac na na?in na koji je i nama dostavljen ili po dogovoru.

 

NA?IN PLA?ANJA

 

Poru?enu robu možete platiti na slede?e na?ine:

  • Gotovinom, ?ekovima ili platnom karticom
  • Gotovinom dostavlja?u angažovane kurirske službe.
  • Nalogom za uplatu – uplata mora biti izvršena pre slanja robe jer tek nakon evidentirane uplate od strane NIPPON PIECES SERVICES-S doo Beograd narudžbina prelazi u status dostave.
  • Prilikom svake porudžbine, na vaš e-mail, stiže ponuda sa svim detaljima potrebnim za pravilno popunjavanje naloga za uplatu.

Dodaj u omiljene | Pošalji ovu stranicu prijatelju | Pravne informacije | Uslovi korišćenja | Политика безбедности | Политика приватности | Политика колачића